Wsparcie z UE

1_feng_rp_ue_rgb-1.jpg

DYWILAN Sp. z o.o. realizuje projekt „Wprowadzenie do sprzedaży murawy o nowych właściwościach”.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane (fundamenty pod maszynę) oraz
zakupione krosno do produkcji mat bezsasypowych.

Celem projektu jest zastosowanie innowacji w firmie Dywilan poprzez realizację inwestycji, która
prowadzi do wzmocnienia zdolności rozwojowych firmy oraz wprowadzenia na rynek wysokiej jakości
produktu.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie rozszerzenie obecnego asortymentu
przedsiębiorstwa o nowy produkt tj. bezzasypową syntetyczną trawę w technologii tkanej (o
podwyższonych parametrach jakościowych) w oparciu o wyniki prac B+R.

Grupa docelowa: przedsiębiorstwo DYWILAN Sp. z o.o.

Odbiorcy bezpośredni produktu: podmioty zajmujące się budową obiektów sportowych.

Wartość projektu:5 300 00,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 650 000,00 zł

#FunduszeUE, #Fundusze Europejskie

Dywilan zrealizował inwestycję pn. "Rozbudowa instalacji ogniw PV na terenie zakładów Dywilan Sp. z o.o. przy ul. Lodowej 99c w Łodzi”

Całkowita, planowana wartość zadania wynosi 898 631,06 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki na kwotę  712 080,00 zł.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa systemu ogniw fotowoltaicznych. Łączna moc dofinansowanej instalacji wynosi 158,24 kWp. Ogniwa fotowoltaiczne zostały  zamontowane na dachu zakładu, następnie została wykonana przebudowa rozdzielni stacji transformatorowej.

2_wfosgw.jpg

www.wfosigw.lodz.pl

Pozostałe zrealizowane projekty:

3_4_poig.webp

Dywilan S.A. w okresie 01.07.2020-30.09.2020 r. realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy firmy Dywilan S.A. ” w ramach Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Wartość projektu : 118 547,46 zł, wkład z Funduszy Europejskich : 118 547,46 zł.

3_4_poig.webp

Dywilan S. A. w okresie od 04.0.2019 do 04.10.2019 realizował projekt pt. „Wprowadzenie na rynek nowych traw hybrydowych” w ramach umowy POIR.03.02.02-00-1671/19-00.

Projekt firmy, dotyczył inwestycji technologicznej, tj. inwestycji polegającej na wdrożeniu własnej nowej technologii, w postaci prawa własności przemysłowej (zgłoszenia patentowego zakończonego przyznaniem patentu) oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowego w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu. Technologią wdrożoną w ramach przedmiotowego projektu była technologia produkcji mat na murawę hybrydową, będąca własnością wnioskodawcy.

Wartość projektu : 1 842 200,00 zł, wkład z Funduszy Europejskich : 828 990,00 zł.

Dywilan S.A. rozpoczął w czerwcu 2014 roku realizację inwestycji pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową zdawczo-odbiorczą i linią kablową SN i nn w Dywilan S.A. w Łodzi".

Całkowita, planowana wartość inwestycji wynosi 1.022.513 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi w formie umowy pożyczki na kowtę 886.788 zł. . Przedmiotem inwestycji jest wykonanie systemu ogniw fotowoltaicznych. Łączna moc instalacji będzie wynosiła 140,76 kWp.

www.zainwestujwekologie.pl

2_wfosgw.jpg

W okresie VI.2013-XII.2015 spółka Dywilan S.A. realizowała projekt „Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku pn.„Mata na hybrydową murawę sportową lub dekoracyjną”, w ramach PO IG Poddziałanie 5.4.1: Wsparcie na uzyskanie ochrony własności patentowej.

Klauzula informacyjna

Szanujemy Państwa prywatność dbając o ochronę Waszych danych osobowych.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu stosujemy pliki cookie. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz pliki cookie naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z plików cookie analitycznych, marketingowych i funkcjonalnych wymaga Twojej zgody. Aby, wyrazić zgodę na konkretne rodzaje plików cookies umieszczanych w Twojej przeglądarce musisz dokonać odpowiedniego wyboru pod poniższą klauzulą informacyjną.

Pamiętaj, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, zmieniając ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce internetowej lub w ustawieniach serwisu

Przetwarzanie Twoich danych osobowych związane z korzystaniem z plików cookie w celach wyżej wymienionych jest prowadzone przez DYWILAN sp. z o.o., 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29, będącego administratorem danych. W pewnych przypadkach administratorami danych mogą być również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje na temat korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym także informacje dotyczące Twoich uprawnień, zawarte są w naszej polityce prywatności.

Czytaj treść polityki plików cookies

Czytaj treść polityki prywatności


Zmień swoje preferencje

Szanujemy Państwa prywatność dbając o ochronę Waszych danych osobowych.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu stosujemy pliki cookie. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz pliki cookie naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z plików cookie analitycznych, marketingowych i funkcjonalnych wymaga Twojej zgody. Aby, wyrazić zgodę na konkretne rodzaje plików cookies umieszczanych w Twojej przeglądarce musisz dokonać odpowiedniego wyboru pod poniższą klauzulą informacyjną.

Pamiętaj, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, zmieniając ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce internetowej lub w ustawieniach serwisu

Przetwarzanie Twoich danych osobowych związane z korzystaniem z plików cookie w celach wyżej wymienionych jest prowadzone przez DYWILAN sp. z o.o., 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29, będącego administratorem danych. W pewnych przypadkach administratorami danych mogą być również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje na temat korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookies oraz przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym także informacje dotyczące Twoich uprawnień, zawarte są w naszej polityce prywatności.

Czytaj treść polityki plików cookies

Czytaj treść polityki prywatności